[Felhasználási feltételek]

Üdvözöljük a NOVUMTV.HU weboldalon, a Novumtv Kft. által üzemeltetett online információs rendszer szolgáltatáson. Ez a honlap a Novumtv Kft. (Cg. 13 09 1931681; adószám: 26320865213; elérhetősége:novumtvkft@gmail.com, a továbbiakban: “Szolgáltató”) - tulajdona. A honlap és a rajta lévő szolgáltatások használatával ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

A felhasználási feltételek módosításának lehetősége

Az Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

A szolgáltatás

A szolgáltatás jelenti a novumtv.hu alatt elérhető keretrendszert beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját, különös tekintettel az elérhető video tartalmakra, fórumra és játékokra.

A szolgáltatást a Szolgáltató nyújtja, mellyel kapcsolatban ön megértette és elfogadja az alábbiakat: (a) amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, valamint a regisztrációs folyamatban választania kell egy jelszót; (b) a jelszó titokban tartásáért ön felel; (c) az Szolgáltatót haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról; (d) az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott; (e) hozzájárul ahhoz, hogy az Szolgáltató kérése alapján bizonyos, korlátozott információt nyújt magáról (amely információnak időszerűnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lennie); és (f) ezt az információt fenntartja és frissíti annak érdekében, hogy időszerű, teljes és a valóságnak megfelelő legyen.

Az Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználó által a honlap bármely szolgáltatásán keresztül megjelenített tartalom:

 • védjegyet sért,
 • mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve,
 • más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
 • obszcén vagy trágár kifejezés,
 • rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás,
 • burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

Jelen szolgáltatást csak természetes magánszemélyek vehetik igénybe. A nem természetes magánszemélyek megjelenítésére létrehozott felhasználókat (pl.: közösségi, üzleti, társadalmi célú regisztráció) a Szolgáltató törölheti rendszeréből.

14 éven aluli természetes magán személyek a szolgáltatást csak szülői engedéllyel vehetik igénybe. 

Amennyiben az Ön neve vagy egyéb személyes azonosításra alkalmas adata félrevezető, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a felhasználó kilétét további, a felhasználóra vonatkozó adat, akár a személyi azonosításra alkalmas fényképes dokumentum bekérésével ellenőrizze, a félrevezető azonosítók használata elkerülése érdekében. Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrző e-mailt 24 órán belül megválaszolja, ellenkező esetben a felhasználói státusa törlésre kerülhet. Amint a Szolgáltató tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezető azonosító használatáról, a Szolgáltató jogosult a felhasználók hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.

Az Szolgáltató nem tartozik felelősséggel ezen kötelezettség nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért. Ezt meghaladóan Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait, beleértve az Önéit is, a Szolgáltató összegyűjtse, felhalmozza és névtelenül az Szolgáltatórendszerébe integrálja valamint az így az öntől és más felhasználóktól összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja. Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy ettől eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltató semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi vagy nem hagyja jóvá az információt honlapon. Az Szolgáltató keretrendszerén belül az egyes funkciók és szolgáltatások különböző adatkezelés szabályokat alkalmazhatnak, mely adott szolgáltatás illetve funkció igénybevételekor a felhasználót tájékoztatja/hozzájárulását kéri. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

Felhasználói magatartás 

Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik.

Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, illetve felfüggessze azokat a funkciókat, akik vagy amelyek használatával más egyéneket zaklattak akár a fórumon, vagy bármely más szolgáltatáson keresztül vagy bármely más nyilvános felületen vagy módon.

Tartalom

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a honlap keretrendszerén belül elhelyez vagy a felületén megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, hozzászólásokat, kommenteket, az honlapon keresztül közzétett tartalmakat – és bármely tartalom következményeit is.

Ön tudomásul veszi, hogy az Ön által feltöltött képek tárolási helyének közvetlen elérhetőségi urlje, az Ön által ismerősnek jelölt Szolgáltató tag által kivihető, és ezen url-nek a külső helyre történő belinkelésvel közvetlenül kívülről is elérhetővé válik a kép a nem regisztrált és/vagy nem ismerősnek jelölt tagok számára is.

Az Szolgáltató automatikusan nem ellenőrzi a felhasználók által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat. Az Szolgáltató mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi
jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a Szolgáltató minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:

 • A Szolgáltató-szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése
 • Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel az Szolgáltató-szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető, módosítható vagy indexelhető
 • A Szolgáltató számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking) 
 • Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy email címeket) 
 • A Szolgáltató-szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése
 • Megszerzett anyagok publikálása
 • Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése
 • Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a "spam", vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, az apróban vagy a fórumban, az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli ("offtopic") hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több topikban, apró témakörben vagy akár az üzenőfalon azonos tartalommal, rövid időn belül "flood"-szerűen szórnak szét. Ezek - egy bejegyzés meghagyása mellett - törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több topicban, apró témakörben, több alkalommal helyez el.
 • Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül,beleértve a képek url-jének közvetlenül a tárolási helyről történő linkelését, publikálását, különösen a Szolgáltató rendszerén kívülre.
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a Szolgáltató hivatalosan támogatja vagy hagyta jóvá.
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát.
 • Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása.
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik. 
 • Hamis vagy félrevezető információrendelkezésre bocsátása. 
 • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációkor megadott adatok alapján Felhasználóinak célzott (perszonalizált) hirdetéseket (úgynevezett banner és szöveges formában), reklámleveleket, valamint a levelek végén található reklámot küldjön a Szolgáltató hírlevél küldő funkcióján keresztül.

A felhasználó kérésére történő adatmódosítás 

Profil törlése 

A profil törléséhez az Szolgáltató azonosítás céljából jogosult a felhasználótól személyes azonosításra alkalmas igazolványt, illetve e-mail címet kérni, így az Szolgáltató kérheti, hogy a felhasználó

 • a regisztráció során megadott e-mail címről kérje az adatmódosítást 
 • vagy azt, hogy küldje el az Szolgáltató részére egy az azonosításra alkalmas fényképes igazolványát 
 • vagy személyazonosságát egyéb, az Szolgáltató által elfogadott módon bizonyítsa.

Elhuny személyek regisztrációi

Elhunyt személyek adatlapjának töröltetése ügyében egy közeli hozzátartozó vagy hivatalos képviselet járhat el a szükséges dokumentumok bemutatásával. További információért vegye fel velünk a kapcsolatot a support@novumtv.hu email címen.

Szavatosság kizárása

A Szolgáltató és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget a Szolgáltató-szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. Az Szolgáltató kizár bármely és minden felelősséget az egyes tagok és fejlesztők által tanúsított magatartásért különösen az egyes alkalmazásokon keresztül vagy által tanúsított magatartásokért.

A Szolgáltató-szolgáltatás keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak", úgy bocsáttatnak rendelkezésre.

Ön beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató-szolgáltatást és a Szolgáltató-szolgáltatás keretrendszerén belül megjelenített alkalmazásokat kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

Felek a Szerződéssel kapcsolatosan felmerülő vitájukat elsősorban békés úton, tárgyalásokkal kívánják egymással rendezni. Amennyiben a tárgyalások kezdetét követő 30 napon belül a Felek nem jutnak megegyezésre, úgy a Felek a Szerződéssel kapcsolatos jogvitára a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét, illetőleg a megyei bíróság hatáskörébe tartozó perek esetében pedig a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény illetékességi szabályai az irányadóak.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Kártalanítás, kártérítés

Ön beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató-t kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az Ön Szolgáltató-szolgáltatás használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben a Szolgáltató írásban értesíti önt az igényről, perről vagy eljárásról.

Nemzetközi használat

Az internet globális természetéből fakadóan Ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.

Az Szolgáltató-szolgáltatás keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak", úgy bocsáttatnak rendelkezésre.

SZERZŐI JOGI VÉDELEMBEN RÉSZESÜLŐ TARTALMAK

A jelen honlapon megjelenő szellemi alkotások (fotók, videók, stb) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) rendelkezéseinek megfelelően szerzői jogi védelem alatt állnak, felhasználásuk kizárólag az Szjt. rendelkezéseinek megfelelően szabad. Minden, a szabad felhasználás határát meghaladó felhasználáshoz a jogtulajdonos hozzájárulása szükséges.

A jelen honlap működtetője és honlapon megjelenő szellemi alkotások jogtulajdonosa: Solart Kft. Cégjegyzékszám: 01 09 366951, adószám: 12009116-2-42.

A szellemi alkotások a honlap rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes - nem-kereskedelmi - célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használhatóak fel vagy hasznosíthatóak a jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

A fentieknek megfelelően tilos különösen, de nem kizárólag, a honlapon elhelyezett szellemi alkotások más honlapon vagy bármely más –nyomtatott vagy elektronikus - formában való megjelenítése, bármilyen többszörözése, terjesztése, az Szjt. szerinti átdolgozása, illetőleg bármilyen más, a szabad felhasználáson túlmutató felhasználása vagy hasznosítása, akár kereskedelmi, akár más célból.

Felhívjuk figyelmét, hogy a honlapon elhelyezett szellemi alkotások fentitől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és az oldal üzemeltetője minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére. Amennyiben a szabad felhasználást meghaladóan kívánja felhasználni a jelen honlapon elhelyezett bármely szerzői jogi tartalmat, úgy a honlap fent megjelölt jogtulajdonosával vegye fel a kapcsolatot! (Elérhetőség:solart@solartfilm.hu)